5S Online - Tập 112: Cơm bụi giá cao

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  2/19/2014
 • Một format phim sitcom vui nhộn dành cho tuổi trẻ với nhiều tình huống hài hước, hóm hỉnh.
  Hãy Subcribre Youtube chanel: https://www.haimoinhat.net/channel/UCL2BnoeVmDODuNEPuxobpug... để không bỏ sót các tập phim.
  Facebook chính thức của chương trình: https://www.haimoinhat.net/channel/UCL2BnoeVmDODuNEPuxobpug...
Loading...

Comment

 • hoosie.slimey
  hoosie.slimey 4 days ago

  10-2018

 • Hòa Lưu Văn
  Hòa Lưu Văn 28 days ago

  Em đang chán xem phim nay em thấy hết chán ngay

 • Quyềnh Nông
  Quyềnh Nông 1 months ago

  20/9/2018 có ai k nhể

 • Phương Hà
  Phương Hà 1 months ago

  Có ai đang xem lại không 😊😊

 • Hóng Hớt TV
  Hóng Hớt TV 1 months ago

  Sai

 • Hgdssf Hgđfg
  Hgdssf Hgđfg 1 months ago

  Hayyyyyyyyyyyyyyyy

 • Đạt Anh Schannel
  Đạt Anh Schannel 2 months ago

  Nhớ

 • Thanh Tùng
  Thanh Tùng 2 months ago

  Còn ai xem k nếu còn xem cho mih 1 like nhé

 • Hà Anh Trịnh
  Hà Anh Trịnh 2 months ago

  Kiều Linh: 💍💍💍💍💍💍💄💄💄💄💄💄💄💄👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👙👙👙👙👙👙👘👘👘👘👘👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💎💎💎💎🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍
  Nana: 💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👚👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👠👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🧥🧥🧥🧥🧥🧥🧥🧥🧥💎💎💎🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍
  Trung:👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟👟🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶💼💼💼💼💼⚽️⚽️⚽️🏀🏀🏀🏈🏈🏈🎾🎾🎾🏹🏹🏹🎯⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️🎮🎮🎮🎮🎮🎮
  Phan:💵💵💵💵💵💵💵💵💸💸💸💸💸💸💸💸💸💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱📱💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♂️🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🏓🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱🎱⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🏸🏸🏸🏸🏸🏸🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤴🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻🤳🏻👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👕👕👕👕👕👖👖👖👖👖👖👞👞👞👞👞👞👞👞���👞👞👞👞👞👞👞👞👞🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🧢🎩🎩🎩🎩🎩💼💼💼💼💼💼💼💼💼💼💼💼💼💼💼🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
  Quyết: 💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💎💎💎💎💎💎💎💎💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎰🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🏓🏓🏓🏓🏓🏓👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦👝👝👝👝👝👝👝👝👝👝👝👝👝👝👝👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👅👅👅👅

 • Lien Nguyen
  Lien Nguyen 2 months ago

  Hay quá

 • Nguyễn Nhi
  Nguyễn Nhi 2 months ago

  Cái tập mà Phan viết bài thơ Tiếng Anh tán gái là tập gì ấy nhỉ ?

 • Thao Nguyen
  Thao Nguyen 2 months ago

  2018. :)) sắp đi cao đẳng

 • Thọ Lê
  Thọ Lê 3 months ago

  Nếu như là bộ đội bên pháo binh thì hôn lên súng...😁😁😁

 • Minh Nguyen Thi
  Minh Nguyen Thi 4 months ago

  23/6/2018 , 5plus mình còn ko thấy hay bằng 5s nữa. 5s hay wa. 😉😉😉

 • Yến Vũ
  Yến Vũ 4 months ago

  Ai còn xem k :))

 • kinne kinn
  kinne kinn 4 months ago

  Còn ai xem ko ạ ??? ❤❤. Hay qúa xem mãi ko chán

 • hạt cát sa mạc
  hạt cát sa mạc 4 months ago

  Pi ơi là pi

 • Tùng Phạm
  Tùng Phạm 4 months ago

  Vẫn xem, hay Ko tả đâu cho hết...

 • Kiên Nguyễn
  Kiên Nguyễn 5 months ago

  Hi

 • Meow TV
  Meow TV 5 months ago

  M.n ơi tập mà nana vs kiều linh đóng giả nữ sinh quay clip đánh nhau giả rồi cô tâm lại up lên trc là tập bnh v