Hài Hay Nhất: "Anh Bơm Anh Vá" - Hài Trấn thành Công lý hay nhất

Share
Embed
Loading...

Comment

 • Le Huy (Jan 9, 2019)

  Trấn thành ăn nói tào lao chả đúng cc gì cả

 • Le Huy (Jan 8, 2019)

  Công lý hơn nhiều. Công lý thông minh hơn và sắc são

 • Le Huy (Jan 8, 2019)

  Ng miềm bắc rất thâm thúy. Nói 1 câu thấm đến hôm sau =))

 • sỹ kenny (Feb 5, 2019)

  Le Huy chuẩn đó bạn