[FULL HD] HÀI XUÂN HINH: Thị Hến kén chồng và Bắt đền đại gia

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  2/28/2015
 • 2 tiểu phẩm hài nổi tiếng của NSUT Xuân Hinh và NSUT Thanh Thanh Hiền
Loading...

Comment

 • Thỏ Hồng Channel

  Hai nay xem hay qua xem mai ko thay chan

 • Van Bich Bui
  Van Bich Bui 1 years ago+2

  Hai qua ,hay qua,hát hay qua

 • Tươi Hoàng
  Tươi Hoàng 1 years ago+1

  🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸

 • Tươi Hoàng
  Tươi Hoàng 1 years ago+1

  🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 • Nam Nguyen
  Nam Nguyen 1 years ago+1

  hay quá đi

 • Long Thanh
  Long Thanh 1 years ago+2

  cho mình hỏi bài Thanh Thanh Hiền hát là gì vậy

 • Bảo Vương
  Bảo Vương 1 years ago

  hay

 • Dat Quachthanh
  Dat Quachthanh 1 years ago

  hay

 • Nguyen Hang
  Nguyen Hang 1 years ago

  hay

 • 陳春福
  陳春福 2 years ago

  hay pua

 • Ha Bi
  Ha Bi 2 years ago+3

  Cái bài đầu tiên " xuân vui xuân cười " tên j ạ

 • Tru Trinhtien
  Tru Trinhtien 2 years ago

  rất buồn cười

 • Dung Bui
  Dung Bui 2 years ago+1

  hay

 • Giang Nguyen
  Giang Nguyen 2 years ago+1

  ai cho mình bài nhạc thuốc lào tiến 2 vua. thanks

 • Hòa nguyễn Quang
  Hòa nguyễn Quang 2 years ago

  hay qua

 • Nhu Nguyen
  Nhu Nguyen 2 years ago

  Hay day

 • Forever Alone
  Forever Alone  3 years ago+4

  Xuân Hinh