15 bản nhạc thiền hay nhất 2017

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  2/4/2017
 • https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg là trang web về Phật Giáo, có rất nhiều bài giảng pháp hay.
  Trang chủ niệm Phật: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Các bài Phật Pháp về Phật A Di Đà: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Các bài Phật Pháp về Bồ Tát Quán Thế Âm: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Chú Đại Bi: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Kinh Pháp Hoa: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Kinh Pháp Cú: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Thuyết pháp hay nhất: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Kinh Phật: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Phật Pháp: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Nhạc thiền: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Nhạc Phật giáo: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Phim phật giáo: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Hình Phật: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Sách nói Phật giáo: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
  Nhân quả: https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg https://www.haimoinhat.net/channel/UCq8YguOk5szNPVlwViOvBHg
Loading...

Comment

 • Có thể cho mình biết đoạn nhạc từ phút 37 đến 40 là nhạc bài nào vậy bạn? ☺☺

 • Gốc Bồ Đề (Jun 26, 2018)

  HAY HAY HAY!!!

 • Thuy Nguyen (Sep 22, 2017)

  Tâm ta trong sáng vô ngần . Lòng ta ước muốn thoát vòng trầm luân . Cùng nhau ta nắm lấy tay . Đồng chung Nhất trí trưng cầu ý dân

 • Định Vũ An (Sep 29, 2018)

  Nhảm!