Cười vỡ bụng Phần 45 ⚫ Hài trung quốc mới nhất 2018

Share
Embed
Loading...

Comment

 • Tuan Nguyen
  Tuan Nguyen 14 days ago+1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂hay lắm

 • Mehrangez Gaforova
  Mehrangez Gaforova 1 months ago

  😂😂

 • Tiet Donhu
  Tiet Donhu 2 months ago

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😳😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • Huong Nguyen
  Huong Nguyen 2 months ago

  😂😂😂😂😂😂

 • Mugdho Jeweller,s
  Mugdho Jeweller,s 3 months ago+1

  হাঃ

 • Biệt đội A.R M.Y
  Biệt đội A.R M.Y 3 months ago+1

  Ha ha ha🤣🤣🤣🤣🤣

 • loi truong
  loi truong 4 months ago+1

  😂😂😂😂😂😂😂

 • kim tyuen kim tyuen
  kim tyuen kim tyuen 4 months ago+1

  🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

 • Bao Lang
  Bao Lang 4 months ago+1

  Ngu chưa

 • Phong Nguyễn Văn
  Phong Nguyễn Văn 4 months ago+1

  hahahahaha

 • loc phu
  loc phu 4 months ago+2

  hay

 • Kênh Giải Trí. Com

  A em vào kênh mình xem đi

 • Chí Nguyện Fc Di
  Chí Nguyện Fc Di 4 months ago+1

  óc chó thần thái

 • Vũ Văn BG
  Vũ Văn BG 4 months ago+1

  Lũ khựa hâm

 • Uday Kdas
  Uday Kdas 4 months ago+1

  Nice

 • Quy Lo
  Quy Lo 4 months ago+1

  😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🐩😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 • narry huynh
  narry huynh 4 months ago+1

  Có hiểu gì đâu mà cười khùng

 • tan bui trong
  tan bui trong 4 months ago+1

  vcl

 • Luat Luong
  Luat Luong 4 months ago+1

  toàn cái mất dạy

 • Luat Luong
  Luat Luong 4 months ago

  Chả biết m.n thấy buồn cười ở đâu. 😫😫😫😝😝😝😝