Cười vỡ bụng Phần 45 ⚫ Hài trung quốc mới nhất 2018

Share
Embed
Loading...

Comment

 • Thuy Nguyen
  Thuy Nguyen 6 days ago+1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  Hay quá là hay

 • Thihien Kim
  Thihien Kim 15 days ago+1

  Du diêng

 • Nhung Đặng
  Nhung Đặng 24 days ago+1

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💌💌💌🤑🤑🤑🤑🤑

 • Tuan Nguyen
  Tuan Nguyen 2 months ago+1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂hay lắm

 • Mehrangez Gaforova
  Mehrangez Gaforova 3 months ago

  😂😂

 • Tiet Donhu
  Tiet Donhu 3 months ago

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😳😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • Huong Nguyen
  Huong Nguyen 4 months ago

  😂😂😂😂😂😂

 • Mugdho Jeweller,s
  Mugdho Jeweller,s 4 months ago+1

  হাঃ

 • Biệt đội A.R M.Y
  Biệt đội A.R M.Y 4 months ago+1

  Ha ha ha🤣🤣🤣🤣🤣

 • loi truong
  loi truong 5 months ago+1

  😂😂😂😂😂😂😂

 • kim tyuen kim tyuen
  kim tyuen kim tyuen 5 months ago+1

  🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

 • Bao Lang
  Bao Lang 5 months ago+1

  Ngu chưa

 • Phong Nguyễn Văn
  Phong Nguyễn Văn 5 months ago+1

  hahahahaha

 • loc phu
  loc phu 5 months ago+2

  hay

 • Long Hoàng Channel
  Long Hoàng Channel 5 months ago

  A em vào kênh mình xem đi

 • Chí Nguyện Fc Di
  Chí Nguyện Fc Di 5 months ago+1

  óc chó thần thái

 • Vũ Văn BG
  Vũ Văn BG 5 months ago+1

  Lũ khựa hâm

 • Uday Kdas
  Uday Kdas 5 months ago+1

  Nice

 • Quy Lo
  Quy Lo 5 months ago+1

  😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🐩😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 • narry huynh
  narry huynh 6 months ago+1

  Có hiểu gì đâu mà cười khùng